استقبال رسمی و مذاکرات دو جانبه با نخست وزیر عراق

سه شنبه 29 مهر 1393 - 13:35

شناسه خبر: 81948