دیدار دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی با سفیر هلند

دوشنبه 28 مهر 1393 - 14:44

شناسه خبر: 81915