رییس جمهوری در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

سه شنبه 15 مهر 1393 - 11:38

شناسه خبر: 81717