سخنرانی در جمع مدیران رسانه های امریکا

سه شنبه 1 مهر 1393 - 07:30

شناسه خبر: 81208