مذاکرات خصوصی روسای جمهوری ایران و تاجیکستان

مذاکرات خصوصی روسای جمهوری ایران و تاجیکستان دقایقی قبل در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد.

شناسه خبر: 80682 -

چهارشنبه 19 شهريور 1393 - 11:24

پیش از شروع مذاکرات، امامعلی رحمان در کاخ ملت از دکتر روحانی به طور رسمی استقبال کرد.

شناسه خبر: 80682

- سفرهای خارجی

- رئیس‌جمهوری