مصاحبه و بدرقه رسمی پیش از عزیمت به کشور قزاقستان

دوشنبه 17 شهريور 1393 - 16:58

شناسه خبر: 80561