جلسه توسعه وسرمایه گذاری استان خراسان با حضور دکتر شریعتمداری

دوشنبه 10 شهريور 1393 - 19:08

شناسه خبر: 80304