تقدیم استوارنامه سفیر قرقیزستان

دوشنبه 2 تير 1393 - 11:48

شناسه خبر: 78828