دفتر رییس جمهوری با قدردانی از استقبال مردم لرستان از کاروان تدبیر و امید:

استان لرستان شایسته ارزنده ترین توجهات است

دفتر رییس جمهوری روز شنبه در پیامی با قدردانی از حضور پرشور و استقبال گرم مردم استان لرستان از کاروان دولت تدبیر و امید تصریح کرد که استان لرستان شایسته ارزنده ترین توجهات است.

شناسه خبر: 78780 -

شنبه 31 خرداد 1393 - 16:41

در بخشی از این پیام آمده است که یقیناً دولت تدبیر و امید در پرتو نفس های گرم و حمایت های بی در