سفر به ترکیه

نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ترکیه

دوشنبه 19 خرداد 1393 - 22:00

شناسه خبر: 78381