دکتر جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

برای مقابله با فساد اقتصادی اراده و انگیزه کافی در قوه مجریه وجود دارد

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه ریزی دولت تدبیر و امید برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه های فساد گفت: قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار است .

شناسه خبر: 76611 -

دوشنبه 25 فر