دکتر اسحاق جهانگیری، قرار است تا ساعاتی دیگر با شبکه اول سیما گفتگو کند."> دکتر اسحاق جهانگیری، قرار است تا ساعاتی دیگر با شبکه اول سیما گفتگو کند." /> دکتر اسحاق جهانگیری، قرار است تا ساعاتی دیگر با شبکه اول سیما گفتگو کند." />


معاون اول رئیس جمهور با شبکه اول سیما گفتگو می‌کند

دکتر اسحاق جهانگیری، قرار است تا ساعاتی دیگر با شبکه اول سیما گفتگو کند.

سه شنبه 19 فروردين 1393 - 20:24

معاون اول رئیس جمهور در این گفتگو، به تشریح آخرین وضعیت اقدامات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای هرچه بهتر مراحل ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه خواهد پرداخت.

گفتنی است ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه از ساعت 24 امشب آغاز و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد یافت.

شناسه خبر: 76530