هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت."> هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت." /> هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت." />


در جلسه امروز هیأت دولت صورت گرفت:

اختصاص اعتبار لازم برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه و جبران خسارات ناشی از خشکسالی

هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 25 اسفند 1392 - 21:17

در این جلسه اعتبار لازم برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و جبران خسارات ناشی از خشکسالی در برخی از مناطق کشور اختصاص یافت.
در ادامه این جلسه ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 کل کشور از سوی هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب دولت رسید و ادامه آن به جلسه آینده هیأت دولت موکول گردید.

شناسه خبر: 76055