با حضور رییس جمهوری صورت گرفت:

تقدیر از برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

بیست و چهار برگزیده بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی با حضور رییس‌جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت.

شناسه خبر: 75644 -

يکشنبه 11 اسفند 1392 - 11:32

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی با ارسال 787 طرح به دبیرخانه جشنواره آغاز شد که از این تعداد 56 طرح به بخش پایانی راه یافته و بیست و چهار طرح در 17 گرایش و در 4 بخش پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای، بنیادی و بخش تولید ملی حائز رتبه‌های برتر شدند.
16 نفر برگزیدگان جشنواره از پژوهشگران داخلی، 5 برگزیده داخلی و 3 نفر نیز پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور بودند که در این میان پروفسور سمیعی به عنوان برگزیده ویژه انتخاب شد.

شناسه خبر: 75644

- دیدارهای داخلی

- رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

اخبار برگزیده