رییس جمهوری پس از دیدار سرزده از وزارت نفت و جلسه با وزیر، معاونین و مدیران ارشد این وزارت، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد هدفِ این دیدار سرزده و مهمترین مسایل و دیدگاه‌های مطرح شده در این جلسه گفت: یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای دولت مد نظرم بود بازدید سرزده و بدون برنامه‌ریزی قبلی از وزارتخانه‌ها بود که با حضور در این وزارتخانه‌ها از آنچه می‌گذرد و از پیشرفت‌هایی که بعمل آمده از نزدیک آشنا شوم و بهتر بتوانم آن پیشرفت‌ها را ببینم و مشکلات و چالش‌هایی که هست را از زبان مسئولین محترم بشنوم تا بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم.|>"> رییس جمهوری پس از دیدار سرزده از وزارت نفت و جلسه با وزیر، معاونین و مدیران ارشد این وزارت، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد هدفِ این دیدار سرزده و مهمترین مسایل و دیدگاه‌های مطرح شده در این جلسه گفت: یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای دولت مد نظرم بود بازدید سرزده و بدون برنامه‌ریزی قبلی از وزارتخانه‌ها بود که با حضور در این وزارتخانه‌ها از آنچه می‌گذرد و از پیشرفت‌هایی که بعمل آمده از نزدیک آشنا شوم و بهتر بتوانم آن پیشرفت‌ها را ببینم و مشکلات و چالش‌هایی که هست را از زبان مسئولین محترم بشنوم تا بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم.|>" /> رییس جمهوری پس از دیدار سرزده از وزارت نفت و جلسه با وزیر، معاونین و مدیران ارشد این وزارت، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد هدفِ این دیدار سرزده و مهمترین مسایل و دیدگاه‌های مطرح شده در این جلسه گفت: یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای دولت مد نظرم بود بازدید سرزده و بدون برنامه‌ریزی قبلی از وزارتخانه‌ها بود که با حضور در این وزارتخانه‌ها از آنچه می‌گذرد و از پیشرفت‌هایی که بعمل آمده از نزدیک آشنا شوم و بهتر بتوانم آن پیشرفت‌ها را ببینم و مشکلات و چالش‌هایی که هست را از زبان مسئولین محترم بشنوم تا بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم.|>" />

رییس جمهوری پس از دیدار سرزده از وزارت نفت:

موضوع انرژی در تعامل با دنیا بر اساس منافع و مصالح ملی، نقش مهمی دارد

رییس جمهوری پس از دیدار سرزده از وزارت نفت و جلسه با وزیر، معاونین و مدیران ارشد این وزارت، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد هدفِ این دیدار سرزده و مهمترین مسایل و دیدگاه‌های مطرح شده در این جلسه گفت: یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای دولت مد نظرم بود بازدید سرزده و بدون برنامه‌ریزی قبلی از وزارتخانه‌ها بود که با حضور در این وزارتخانه‌ها از آنچه می‌گذرد و از پیشرفت‌هایی که بعمل آمده از نزدیک آشنا شوم و بهتر بتوانم آن پیشرفت‌ها را ببینم و مشکلات و چالش‌هایی که هست را از زبان مسئولین محترم بشنوم تا بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم.

شناسه خبر: 75070 -

دوشنبه 28 بهمن 1392 - 12:22

این کار را بخاطر اهمیت مسأله نفت در دنیای امروز، از وزارت نفت آغاز کردم. مسأله انرژی امروز بسیار مهم است. ایران امروز از لحاظ منابع گازی و نفتی جایگاه خوبی را در اختیار دارد و این در قدرت ملی ما نقش بسیار مهمی دارد. امروز دارای شرایطی هستیم که باید قدرت ملیمان روز به روز بالاتر برود تا بتوانیم در دنیا بر مبنای منافع ملی و در چارچوب مصالح این کشور تعاملاتمان را افزایش دهیم.
به اضافه اینکه برای من خیلی مهم بود در حضور همه مدیران تأکید کنم که مسأله منابع مشترک ما در نفت و گاز و استفاده از این منابع جزو اولویت‌های دولت یازدهم است و بر آن تأکید کنم. قبلاً هم البته با وزیر محترم در این زمینه صحبت کرده بودیم.
مسأله سوم این بود که می‌خواستیم برنامه‌های آینده در حوزه نفت و گاز را یک دور با هم مرور کنیم و در این جلسه بر مسایل اصلی تأکید کردم.
مسأله دیگر مسأله محیط زیست است که برای ما بسیار اهمیت دارد. این وزارتخانه در بخشی از مشکلاتی که ما امروز در محیط زیست داریم می‌تواند به ما کمک کند و آن مسأله بهینه‌سازی است که جزو مسئولیت‌های این وزارتخانه است که آن را دنبال می‌کنیم و من بر آن تأکید کردم.
نکته آخر هم این بود که می‌خواستم از تلاش و کوشش این وزارتخانه بخاطر این زمستان و سرمایی که یک مقدار بیشتر از حد معمول سال‌های پیش بود تشکر کنم که با تلاش شبانه‌روزی توانستند در این شرایط سخت در شمال کشور بخاطر بارش شدید برف، گاز را به مردم برسانند و اگر نمی‌توانستند، مردم دچار زحمت بسیاری می‌شدند. در واقع می‌خواستم خسته نباشید بگویم به همه مسئولین و همه عزیزانی که در این ماه‌ها زحمت کشیدند.

شناسه خبر: 75070

- دیدارهای داخلی

- مصاحبه ها

- رئیس‌جمهوری

فیلم مرتبطاخبار برگزیده