دیدار مجمع نمایندگان استان خوزستان با ریاست محترم جمهوری

شناسه خبر: 72771 -

دوشنبه 27 آبان 1392 - 19:56

شناسه خبر: 72771

- دیدارهای داخلی

- رئیس‌جمهوری