مبنای جمهوری اسلامی ایران تحول فکری کل جامعه و مردم است و فکر را هیچ گاه نمی‌توان ترور کرد و فکری که مردم بر مبنای آزادی و اسلام انتخاب کرده‌اند، همچنان استوار برپای آن ایستاده‌اند. ما به روح بلند شهید رجایی که اسوة ایستادگی، مقاومت، صبر، تحمل، ساده‌زیستی، فداکاری و قانونمداری بود، درود می‌فرستیم. به روح بلند دانشمند شهید، دکتر باهنر، نخست‌وزیر فهیم که سراسر زندگی وی اخلاق و تواضع بود، درود می‌فرستیم. |>"> مبنای جمهوری اسلامی ایران تحول فکری کل جامعه و مردم است و فکر را هیچ گاه نمی‌توان ترور کرد و فکری که مردم بر مبنای آزادی و اسلام انتخاب کرده‌اند، همچنان استوار برپای آن ایستاده‌اند. ما به روح بلند شهید رجایی که اسوة ایستادگی، مقاومت، صبر، تحمل، ساده‌زیستی، فداکاری و قانونمداری بود، درود می‌فرستیم. به روح بلند دانشمند شهید، دکتر باهنر، نخست‌وزیر فهیم که سراسر زندگی وی اخلاق و تواضع بود، درود می‌فرستیم. |>" /> مبنای جمهوری اسلامی ایران تحول فکری کل جامعه و مردم است و فکر را هیچ گاه نمی‌توان ترور کرد و فکری که مردم بر مبنای آزادی و اسلام انتخاب کرده‌اند، همچنان استوار برپای آن ایستاده‌اند. ما به روح بلند شهید رجایی که اسوة ایستادگی، مقاومت، صبر، تحمل، ساده‌زیستی، فداکاری و قانونمداری بود، درود می‌فرستیم. به روح بلند دانشمند شهید، دکتر باهنر، نخست‌وزیر فهیم که سراسر زندگی وی اخلاق و تواضع بود، درود می‌فرستیم. |>" />

متن کامل مصاحبه در حاشیة حضور در حرم امام خمینی (ره) به مناسبت هفتة دولت

مبنای جمهوری اسلامی ایران تحول فکری کل جامعه و مردم است و فکر را هیچ گاه نمی‌توان ترور کرد و فکری که مردم بر مبنای آزادی و اسلام انتخاب کرده‌اند، همچنان استوار برپای آن ایستاده‌اند. ما به روح بلند شهید رجایی که اسوة ایستادگی، مقاومت، صبر، تحمل، ساده‌زیستی، فداکاری و قانونمداری بود، درود می‌فرستیم. به روح بلند دانشمند شهید، دکتر باهنر، نخست‌وزیر فهیم که سراسر زندگی وی اخلاق و تواضع بود، درود می‌فرستیم.

شناسه خبر: 70867 -

شنبه 2 شهريور 1392 - 10:30

دولت تدبیر و امید راه شهیدان رجایی و باهنر را ادامه خواهد داد. راه آنها راه ایستادگی، قانونمداری، تلاش، فداکاری و خدمت صادقانة بی‌منت به مردم بود.
همچنین این دولت خط فکری و سیاسی خودش را اعتدال می‌داند و شهید بهشتی را به عنوان اسوه و نمونة اعتدال می‌شناسد؛ شخصیتی که قبل از انقلاب شاگرد امام (ره) بود. ضمن اینکه در مسیر تحرک انقلاب قدم بر می‌داشت، تدبیرگر و مدبری بود که به فکر ساختار آینده و همچنین مسئولین و کارگزاران آینده بود. به همین دلیل در مدارسی که در قم (چه در حوزة علمیه چه در بخش دبیرستان) تأسیس کردند در این راه بودند و تلاش کردند. ایشان همواره در برابر ناملایمات و اتهامات با صبر، حوصله و تدبیر رفتار می‌کرد. او شخصیتی فراجناحی بود و فراجناحی عمل می‌کرد. گرچه مؤسس یک حزب بود، اما درون آن حزب هم دو تفکر وجود داشت که همان تفکرها به اصولگرایی و اصلاح‌طلبی منجر شد. وی هر دو را تحمل می‌کرد و فراجناحی رفتار می‌کرد. شهید بهشتی حتی راه را برای حضور، نقد و فعالیت و بیان عقاید کسانی که با نظام فاصله داشتند، آماده می‌کرد.
این دولت فراجناحی بودن و اعتدال را به عنوان درسی می‌داند که از شهید بهشتی آموخته است و به آن پایبند خواهد بود.
البته امسال، یک هفته از عمر این دولت گذشته است. امیدواریم سال آینده سالی باشد که دولت بتواند دستاوردهای یک سالة خودش را به مردم عرضه کند. البته هفتة دولت نباید هیچ‌گاه به عنوان جشنوارة تحقیقاتی تلقی بشود. دولت ضمن اینکه باید خدمات خود را برای مردم تبیین کند، در عین حال باید فعالیت یک سالة خودش را به نقد و ارزیابی مردم و فرهیختگان قرار دهد.
ما تلاش‌های همة دولت‌ها را از آغاز پیروزی انقلاب، از دولت موقت گرفته تا دولت شهید رجایی و شهید باهنر، تا دولت دفاع مقدس، و دولت سازندگی و دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم، ارج می‌نهیم و می‌دانیم که همة دولت‌ها در حد توان خود تلاش کردند تا آرمان‌های این نظام و انقلاب و خواست ملت را محقق سازند.

شناسه خبر: 70867

- دیدارهای داخلی

- مصاحبه ها

- متن کامل مصاحبه ها

- رئیس‌جمهوری

اخبار برگزیده