دیدار معاون نخست وزیر اکراین با ریاست محترم جمهوری

يکشنبه 13 مرداد 1392 - 13:25

شناسه خبر: 70069