در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود/دولت و مجلس باید در تصویب لایحه بودجه با یکدیگر همکاری و همراهی کنند

یک نکته دیگر دارم که می‌خواهم روی آن تاکید کنم و آن اینکه در لایحه بودجه، بودجه است، قانون‌گذاری در لایحه بودجه نباید انجام بگیرد، خودِ شورای محترم نگهبان در این زمینه بسیار حساس است. آن سالهایی که در مجلس بودیم هر چیزی را که، راحت‌تر است قانون‌گذاری در بودجه راحت است. شما نماینده یک پیشنهاد می‌دهید یک رای می‌گیرد قانونی که باید لایحه شود در دولت بحث شود، برود شور اول برود شور دوم بحث شود بعد یک دفعه با یک رای با یک قیام و قعود قانون می‌شود، یک بندی، یک تبصره‌ای را اضافه می‌کنند آن هم مخصوصا در ساعات آخر و آن وقت‌ها ما سه شیفته در بودجه کار می‌کردیم، شب و ساعت آخر شب یک نفر نماینده یک پیشنهاد می‌داد و آن پیشنهاد تصویب می شد و قانون می‌شد. شورای نگهبان بعد روی این مساله دقت کرد و بسیاری از این موارد را جلوی آن را گرفت، گفت در لایحه بودجه همان مسائل بودجه، مالیه است باید دخل و خرج روشن شود هیچ‌جایی نیست که بخواهید در لایحه بودجه قانون‌گذاری کنید. بنابراین باز از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم قانون دست مجلس باز است ما لایحه می‌دهیم آنها هم قادر هستند طرح بدهند در آینده هر قانونی می‌خواهند اصلاح می‌کنیم، تصویب می‌کنیم همدیگر را یاری می‌کنیم، کاری کنیم که در لایحه بودجه قانون‌گذاری نشود.

شناسه خبر: 119128 -

چهارشنبه 24 دی 1399 - 14:33

شناسه خبر: 119128

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده