رسانه هایی ضد ایرانی خارج از کشور به جای روایت ظلم ها و جنایات آمریکا دنبال نادیده انگاری همه این ظلم ها و فشارها هستند و با پرده پوشی جنایات آمریکا مدام می گویند مدیران ایران ضعیف هستند/هر تفاوتی بین سال 95 با 99وجود دارد به جنایت و تروریسم آمریکا و فشارهای اقتصادی غلط و نابجای این کشور مربوط می شود

در اینجا می‌خواهم به یک نکته دیگر هم تاکید کنم نسبت به آن رسانه‌هایی که در خارج ضدایران هستند و همیشه ضد منافع ملت ایران حرف می‌زنند، ممکن است یک چند نفر هم در داخل از این‌گونه حرفها تکرار کنند اما منشاء آنها هستند. به جای اینکه بگویند آمریکا چه ظلمی به ملت ایران روا داشت دنبال نادیده انگاری همه ظلم‌ها و فشارهای آمریکا هستند، اصلا می‌خواهند یک پرده‌ای بیاندازند گویا آمریکا علیه ملت ایران ظلمی، فشاری، توطئه‌ای، جنایتی انجام نداده، این مدیران کشور ایران بودند که یک مرتبه ضعیف شدند و این حرف ناروای غلط امروز به خوبی آشکار شده است. من می‌خواهم یک معیار برای مردم ایران روشن کنم آنهایی که می‌گویند مدیریت چند درصد مشکل درست کرده است؟ تحریم چند درصد مشکل درست کرده است. یک معیار می‌خواهم بدهم مردم این معیار را مدنظر قرار دهند. سال 95، سال 99 این دو سال را کنار هم قرار بدهند هر چه در سال 95 بوده، همان مدیرانی که 95 را اداره کردند همان مدیران 99 را اداره می‌کنند با همان قدرت با روحیه بهتر با توانمندی و تجربه بیشتر. فرق 95 و 99 هر چه هست مالِ جنایت آمریکاست این تفاوت هر چه که هست به تروریزم آمریکا مربوط می‌شود، به تحریم مربوط می‌شود، به فشارهای ظالمانه و غلط و نابجا مربوط می‌شود البته در این راه ناموفق بودند اما رنج فراوانی هم برای ملت ما درست کردند، ملت ما صبوری، ایستادگی کرد، ملت ما خم به ابرو نیاورد، ملت ما در برابر این فشار زانوی او خم نشد، مقاوم ایستاد اما در عین حال فشار زیادی هم به مردم وارد شد. هر چه مشکل هست اصلا نمی‌گویند آمریکا، اصلا چیز عجیبی است. هر مشکلی پیدا شود می‌گویند دولت چرا آن کار را کرد؟ دولت چرا این کار را کرد؟ این دولت همان دولت سال 95 هست این دولت همان سال پایان 94 است، این دولت همان دولت آغاز 96 هست. این دولت همان دولت است آنچه تفاوت ایجاد شده تحریم ظالمانه علیه یک ملت بزرگ بوده است.

شناسه خبر: 119122 -

چهارشنبه 24 دی 1399 - 14:30

شناسه خبر: 119122

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده