اکنون در پایان این سه سال جنگ و خشونت و اقدامات تروریستی، شاهد احیای اقتصاد کشورمان هستیم و امروز در پایان سال 99 شاهد یک حرکت باثبات در اقتصاد کشور هستیم و مردم یک افق روشن‌تری را در پیش چشم خود می‌بینند/سیاست فشار حداکثری و تروریزم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه هست/غیر اینکه طراحان این سیاست در حال سرنگونی هستند، حیات سیاسی آنها برای همیشه تمام شده است/در روزی که مردم ایران احساس پیروزی در برابر این فشار و این تروریزم را شاهد هستند مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی خودشان هستند

امروز در پایان سال 99 شاهد یک حرکت باثبات در اقتصاد کشور هستیم علیرغم همه فشارها، انتظارات تورمی امروز به گونه‌ای است که شرایط دیگری را پیدا کرده، مردم یک افق روشن‌تری را در پیش چشم خود می‌بینند و شاهد آن هستند. و از طرف دیگر وضعیت رشد اقتصادی ما تغییر کرده یعنی در سال 99 علیرغم فشار، کرونا شاهد اقتصاد مثبت در شش ماهه بودیم و در پایان شش ماه دوم هم همه علائم به ما می‌گوید که اقتصادِ با نفت، اقتصادِ بی‌نفت مثبت خواهد بود و از طرف دیگر حرکتی که امروز در تولید در جامعه می‌بینیم هم در بخش کشاورزی هم در بخش صنعت شاهد آن هستیم که در بخش صنعت 6.5درصد رشد داریم و این نشان می‌دهد که آن جهش تولید، رونق تولید چیزی است که داریم مشاهده می‌کنیم و در جامعه خودمان می‌بینیم. در صنعت ساختمان که شاهد یک رکود بودیم امروز شاهد یک حرکت مناسب هستیم در ساختمان‌های مناطق شهری شاهد رشد هستیم 4.2 رشد پیدا کرده، این علامت بسیار خوبی است وقتی مسکن حرکت می‌کند پیشرانِ حرکت در بسیاری از مشاغل و صنایع هست و حرکت خوبی را می‌توانیم شاهد باشیم. در تجارت کشور شاهد رشد هستیم حتی شاهد رشد در صادرات در ماههای اخیر هستیم و همه این حقایق این واقعیت را به ما می‌گوید که سیاست فشار حداکثری و تروریزم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه هست حالا غیر اینکه طراحان این سیاست هم در حال سرنگونی هستند نه اینکه دولت‌شان تمام شده، حیات سیاسی آنها برای همیشه تمام شده است و یک کشوری که می‌بینیم یک رئیس جمهوری که فهم سیاسی نداشت، بر کشور مسلط شده بود حالا متاسفانه یک وزیر خارجه سفیه هم در کنار او قرار گرفته بود، یک مشاور امنیت ملی افراطی نادان هم در کنارش قرار گرفته بود، خودش هم که تفکرش تفکر تاجرمآبی و تفکر قماربازی و با این تفکر کار را پیش می‌برد، پایان کار را دیدیم. این خیلی مهم است، در روزی که مردم ایران احساس پیروزی در برابر این فشار و این تروریزم را شاهد هستند مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی خودشان هستند، شاهد یک شکاف بزرگ در داخل آمریکا و آنچه که ما می‌گفتیم یک آدم قانون‌شکن وقتی نسبت به ملت‌های مظلوم و مستقل دنیا قانون‌شکنی می‌کند یک روزی نوبت خودِ ملت آمریکا هم فرامی‌رسد. کسی باور نمی‌کرد که این انسان قانون‌شکن نسبت به ملت خود، نسبت به امنیت خود، نسبت به مرکزی که مرکز قانون‌گذاری خودشان در کنگره می‌‌دانند آ‌نجا هم دستور آشوب بدهد، آنجا هم مردم را تحریک کند علیه همان دموکراسی‌ که خودشان معتقد هستند در همان چارچوبی که معتقد هستند. این مساله روشن شد که مسیر شکست قانون، مسیر زیر پا گذاشتن تعهدات، مسیر زیرپا گذاشتن مقررات بین‌المللی نه پایان آن به نفع ملت‌هاست نه پایان آن به نفع خودِ ملت آمریکا بود، خودِ ملت آمریکا هم شاهد بود که این فرد چه صدمه‌‌هایی زد، حیثیت آمریکا در دنیا تا بخواهد به روز قبل از ترامپ برگردد سالیان دراز طول می‌کشد. اعتماد جهانی بخواهد به آمریکا برگردد سالها طول می‌کشد و این خسارت بسیار عظیم و بزرگی بود که مردم ‌آمریکا در این روزها برایشان ملموس است و شاهد هستند.

شناسه خبر: 119120 -

چهارشنبه 24 دی 1399 - 14:30

شناسه خبر: 119120

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده