هیچ ندیدم که شهید سلیمانی جناحی و حزبی فکر کند، همیشه به فکر مردم، مسلمان‌ها و منطقه بود و خدمات بزرگی به کل منطقه و مردم کرد

می‌خواهم یاد کنم یک بار دیگر از شهید عزیز، شهید سلیمانی، هیچ ندیدم جناحی، حزبی فکر کند. همیشه به فکر مردم بود نه به فکر خودمان، حتی به فکر مسلمان‌ها و منطقه بود و خدمات بزرگی به کل منطقه و مردم کرد. ممکن است داخل یک جناح و حزبی رشد کنیم، حتی با تکیه بر جناحی موفق شویم و قدرتی را به دست بیاوریم. اما در عین حال وظیفه ما این است که نسبت به تمام ملت، همه مردم دارای هر سلیقه و ایده و قومیتی هستند به همه خدمت کنیم نسبت به همه آنها تواضع کنیم

شناسه خبر: 119037 -

پنحشنبه 18 دی 1399 - 15:34

شناسه خبر: 119037

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده