در سال 97 کسی که در راس قدرت بزرگ جهانی بود مدعی بود که با تحریم‌های شدید اقتصادی می‌تواند نظام ایران را سرنگون کند و این اقدامش تا 22 بهمن 97 به نتیجه خواهد رسید اما در این مقطع نیز نتیجه ایستادگی، صبر و پشتکار مردم، در یک سال بعد آشکار شد به نحوی که در اواسط سال 98 رشد تورم سیر نزولی یافت و آرامش اقتصادی نسبی در کشور حاکم شد

حرکت سوم مردم سال 97 است. 97 جنگ تحمیلی اقتصادی بر مردم تحمیل شد و کسی که در رأس یک قدرت بزرگ جهانی بود آمد به صراحت مدعی شد که باید نظام ایران را سرنگون کنم از طریق جنگ اقتصادی، آنچنان فشاری بر مردم وارد کنم فشاری که در تاریخ بی‌نظیر باشد. اینها تعبیرات خودشان است و فشاری که تا 22 بهمن 97 نتیجه خواهد داد و شما خواهید دید جشن دیگر به نام جشن انقلاب نخواهد بود و فرش قرمز در خیابان‌های تهران برای آمریکا پهن می‌شود و دیدید مردم در این حرکت سوم باز با ایستادگی، مقاومت، صبر، پشتکار در همان یک سال پیروزی آشکار شد. در سال 97 این جنگ بر ما تحمیل شد در 98 آثار پیروزی این جنگ پدیدار شد یعنی در سال 98 بعد از فصل بهار در همان آخر فصل بهار رشد تورم سیر نزولی را طی کرد، شرایط اقتصادی آرامش بهتری پیدا کرد و اگر آن روند بود و ادامه پیدا می‌کرد در 99 شرایط بهتری می‌داشتیم. در آخر 98 با کرونا مواجه شدیم و مشکل اقتصادی که برای همه دنیا پیش آمد برای ما هم پیش آمد در عین حال می‌بینیم که دولت در یک شرایط غیرعادی و در یک جنگ توانست کشور را به گونه ای اداره کند که هم فعالیت‌های تولیدی آن ادامه دهد هم فعالیت‌های توسعه‌ای آن ادامه بدهد هم زندگی مردم در یک شرایط سخت بتواند عبور کند البته زندگی مردم زندگیِ سختی شد معلوم بود. ما در یک جنگ بودیم در یک محاصره شدید بین‌المللی بودیم، از همه طرف ما را محاصره کردند اینها روشن بود اما در عین حال مردم صف نبستند، مردم برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابان به آن خیابان نرفتند، هر جا می‌رفتند کالا بود، در اختیار مردم بود البته مقداری قیمت‌ها مقداری به طور طبیعی به خاطر شرایط جنگ مقداری هم به خاطر برخی از بی‌انصافی برخی از افرادی که در زمینه اقتصادی فعالیت‌ می‌کردند مقداری هم به هر حال در زمینه مدیریت‌ها ما کار بیشتری می‌بایست انجام می‌دادیم، اینها دست به دست هم داد مردم در سختی و فشار بودند اما در عین حال دولت در این زم ینه اقدامات خود را انجام داد

شناسه خبر: 119005 -

چهارشنبه 17 دی 1399 - 15:38

شناسه خبر: 119005

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده