کرونا یک آزمایش تاریخی برای ملت ها و رهبران کشورهای جهان بود

پاندمی بود که سراسر جهان را فراگرفت و همه کشورها درگیر شدند و یک آزمایش تاریخی بود هم برای ملت‌ها و رهبران کشورها، شما دیدید بعضی از کشورها بودند وقتی این اپیدمی شیوع هم پیدا کرده بود در کشور خودشان فقط به فکر مسایل اقتصادی بودند و اعتنا نمی‌کردند و می‌گفتند به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم در اقتصاد محدودیت ایجاد شود و خودشان و مردم خودشان و اقتصاد خودشان را بیشتر گرفتار کردند. کشورهایی را می‌دیدیم در آن آغاز این پاندمی که هنوز به منطقه آنها وارد نشده بود این ویروس با یک لحنی تمسخر می‌کردند نسبت به کشورهایی که گرفتار بودند و نسبت به شیوه‌هایی که برای مقابله داشتند با لحن خاصی برخورد می‌کردند که بعد از مدت کوتاهی آنها هم دومرتبه گرفتار شدند. کشورهایی را دیدیم که فکر می‌کردند فقط با شرایط پلیسی و قرنطینه‌های بسیار سخت‌گیرانه در مدت کوتاه می‌توانند کلاً این ویروس را در کشور خودشان ریشه‌کن کنند. نمونه‌هایی را داشتیم و بعد دیدند که مسمرثمر واقع نشد اولاً دیدند که نمی‌شود قرنطینه سخت را برای مدت طولانی ادامه دهند. بعد هم وقتی کنار گذاشتند دو مرتبه آن ویروس آمد و در آن کشورها فعال شد و بعضی از رهبران کشورها بودند که اساساً پروتکل‌هایی را که اعلام می‌شد، همه را به سخره می‌گرفتند از فاصله‌گذاری گرفته تا ماسک همه اینها را به باد مسخره می‌گرفتند.

شناسه خبر: 118948 -

شنبه 13 دی 1399 - 15:10

شناسه خبر: 118948

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده