تلاش برای ساخت واکسن داخلی تا رسیدن به نتیجه مطمئن ادامه دارد و اگر واکسن خارجی آماده است و می توانیم خرید و به مردم تزریق کنیم، تردید نخواهیم کرد و معیار ما هم در این مسیر وزرات بهداشت و نظر متخصصین است

مثلا بحث می‌شود راجع به اینکه واکسن از خارج وارد کنیم یا داخل بسازیم؟ این چه حرفی است، اصلا این چه بحثی هست که مطرح می‌کنیم؟ مثل اینکه وقتی وسط جنگ که بودیم بگوییم اسلحه باید داخلی باشد از خارج نباید وارد کنیم حالا در جنگ که ما هم گلوله توپ از خارج وارد می‌کردیم هم در داخل می‌ساختیم، هم گلوله خمپاره از خارج وارد می‌کردیم هم می‌ساختیم. سالهای آخر هم موشک می‌ساختیم هم وارد می‌کردیم این چه حرفی است می‌زنیم که واکسن از بیرون وارد کنیم یا داخل بسازیم؟ هر دو. بله اگر به خودکفایی کامل رسیدیم نیاز نبود آن زمان درست است اگر نیاز نبود چرا از خارج وارد کنیم ولی زمانی که هنوز راه مشخص نیست هیچ‌کس نمی‌داند این واکسنی که امروز یک مرحله جدید در ایران شروع کردیم آن روزی که می‌توانیم با این واکسن، واکسیناسیون در سطح وسیع در کشور شروع کنیم چند ماه دیگر طول دارد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید ممکن است 6 یا 7 ماه دیگر طول بکشد اگر یک واکسنی امروز آماده است و می‌توانیم خریداری کنیم و دو یا سه هفته دیگر بیاوریم و تزریق را شروع کنیم نباید تردید کنیم البته تردید نمی‌کنیم. دولت در این مسائل تردید نمی‌کند می‌خواهم بگویم این مباحث، مباحث نادرستی است. یکی می‌گوید واکسن داخلی اصلا ارزش ندارد و بیخودی است، حال تعبیراتی می‌کنند که نمی‌خواهم بگویم. چرا این حرف را می‌زنیم؟ معیار ما وزارت بهداشت و درمان ماست اگر وزارت بهداشت و درمان،‌ متخصصین ما گفتند این واکسن مورد اعتماد خارجی است وارد می‌کنیم، مورد اعتماد داخلی است استفاده می‌کنیم. معلوم است چه کسی باید نظر بدهد و نظر نهایی را بدهد.

شناسه خبر: 118906 -

چهارشنبه 10 دی 1399 - 17:51

شناسه خبر: 118906

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده