هیچ دولتی در تاریخ انقلاب نمی تواند ادعا کند که مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشار کم درآمد بوده است/نباید درمورد فروش نفت و صرف درآمد آن در بخش توسعه کشور و حمایت از اقشار ضعیف تردیدی داشته باشیم؛ این موضوع دیگر نگاه دوقطبی ندارد

در این شرایط جنگ اقتصادی که آنها می‌خواستند همه چیز را قفل کنند یک روز حقوق هیچ کارمندی تاخیر نشده، سرِ ماه حقوق را دادیم. آن روزی که بالاترین پول نفت را داشتیم حقوق کارمند گاهی 5 یا 7 روز، 10 یا 12 روز تاخیر می‌افتاد، یادمان که نرفته، در این دولت نگذاشتیم یک ساعت تاخیر بیفتد. تمام اوراقی که منتشر می‌کنیم اوراق را به جایگاه واقعی آن رساندیم، این را باید اقتصادی‌های ما بیان کنند. اوراق در کشور ما ارزش نداشت، هیچ‌کس نمی‌آمد اوراق بخرد می‌گفتند اوراق را دولت معلوم نیست چه وقت به ما می‌دهد یا اصلا نمی‌دهد نه سود آن معلوم است نه اصل آن معلوم است. ما اوراق را به جایگاهش نشاندیم. امروز مثل پول است مثل پولی که در دست شماست اوراق همانطور ارزش دارد. اوراق دولت که در اختیار شماست در همان روز سود آن پرداخت می‌شود در همان روز اصل آن پرداخت می‌شود یک روز نگذاشتیم تاخیر شود. این کار بسیار عظیم و بزرگ اقتصادی دولت بوده است. متاسفانه نسبت به این مسائل اصلی و مهم کمتر صحبت می‌شود. ما چیزی را در این کشور آوردیم جایگزین پول نقد کردیم و آن اوراق بود. معنی واقعی اوراق یعنی قرض گرفتن از مردم، از ملت قرض می‌گیریم با سود به ملت برمی‌گردانیم. این یکی از کارهای ارزشمند و درست است. نرفتیم از بانک مرکزی استقراض کنیم یک ریال از بانک مرکزی نگرفتیم هیچی، بانک مرکزی بیاید و اعلام کند ما یک ریال از او گرفتیم ما اصلا نگرفتیم یک مقدار پول هست که به طور معمول در بودجه می‌آید و آخر سال هم با بانک مرکزی تسویه می‌شود. اینها که استقراض نیست ما اصلا استقراضی از بانک مرکزی نمی‌کنیم نکردیم و نمی‌کنیم. در این شرایط اگر بیاییم و نفت را بفروشیم و این نفت را در توسعه کشور بیاوریم. امسال اعلام کردیم گفتیم 2میلیون و 300 هزار بشکه نفت می‌فروشیم آن مقداری که بیش از سالهای قبل نفت سال دیگر فروختیم یا صرف توسعه کشور خواهد شد یا صرف حمایت و توانمندسازی اقشار مستضعف جامعه ما خواهد شد، اعلام ما بوده است. دولت ما هم هیچ دولتی در تاریخ ایران قبل از انقلاب که معلوم است بعد از انقلاب نمی‌تواند ادعا کند که مثل دولت یازدهم و دوازدهم حامی افراد کم درآمد و اقشار کم درآمد جامعه بوده است. نمونه روشن و بارز آن برق امید، آب و گاز است که برای افراد کم درآمد مجانی کردیم هم برای کمک هم برای کاهش مصرف، دو هدف را داشتیم هر دو هدف را دنبال می‌کنیم. این کار عظیم و بزرگی است که انجام دادیم. نفت بفروشیم یا نفروشیم، حتما باید بفروشیم مگر تردید داریم، نفت در بودجه صرف کنیم اگر بودجه عمرانی است بله، اگر توسعه کشور است بله، اگر توانمندسازی بعضی از افرادی است که دچار مشکل هستند بله ولی اگر می‌خواهیم خرج جاری کنیم خیر. جواب آن خیلی روشن است دو قطب نمی‌خواهد این را باید بیاییم برای مردم توضیح دهیم، تشریح کنیم.

شناسه خبر: 118904 -

چهارشنبه 10 دی 1399 - 17:50

شناسه خبر: 118904

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده