آن روزی که واکسنی را خریدیم و وارد کشور شد وزارت بهداشت و درمان و خود آقای دکتر نمکی مراقبت کنند. آن روز خواهش می‌کنم به دقت به مردم گزارش داده شود، چند واکسن وارد شده و به چه افرادی تزریق شده است/وزارت بهداشت اولویت‌ها را برای تزریق واکسن و واکسیناسیون مشخص کند و به طور دقیق و روزانه به مردم توضیح دهد

نکته دوم که الان زود است و اشاره می‌کنم. وزارت بهداشت و درمان، خود آقای دکتر نمکی مراقبت کنند. آن روزی که واکسنی را خریدیم و وارد کشور شد، آن روز خواهش می‌کنم به دقت به مردم گزارش داده شود، چند واکسن وارد شده و به چه افرادی تزریق شده است. چون آن وقت بازی دیگری شروع می‌شود که واکسن آوردند، به اینها تزریق کردند به آنها تزریق نکردند، آنها چه شد و اینها چه جوری شد، این واکسن چه شد از بازار آزاد سر درآورد و داستان‌ها شروع می‌شود، خواهش می‌کنم همانی که وزارت بهداشت و درمان کاملاً برنامه دارد که واکسن وارد شود، اولویت‌ها برای تزریق واکسن و واکسیناسیون مشخص است آنهایی که بیماری زمینه‌ای دارند و سنشان بالا است اینها اولویت‌های ما است، مشخص است باید دقیق مشخص شود و روزانه به مردم کاملاً توضیح داده شود و واضح و روشن باشد چون دشمنان ما هر روز دنبال این هستند که بهانه پیدا کنند و از این مسایل سوء استفاده کنند. در شرایطی که هستیم در این شرایط یکی از مسایل مهم ما فصل زمستان، از نظر بیماری، شرایطی که فصل دارد و از آن بگذریم و وارونگی هواست و می‌تواند مؤثر باشد، ذرات معلق می‌تواند تأثیرگذار باشد در نقل و انتقال و هم می‌تواند ر سیستم ایمنی بدن، تأثیر سوء بگذارد بنابراین برای ما مهم است نسبت به آلودگی هوا حساس باشیم، قانون و مقررات داریم و طبق قانون عمل می‌شود و استانداران مسئولیت دارند برخی از موارد مورد تأکید بوده امروز در جلسه مورد تصویب و تأکید قرار گرفته که ان‌شاء الله در این ایام به طور دقیق اجرا و پیاده شود مقررات ما.

شناسه خبر: 118850 -

شنبه 6 دی 1399 - 13:37

شناسه خبر: 118850

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده