تحریم ایران محصول مشترک صهیونیست، ارتجاع و تندروهای آمریکا بوده است/ اگر آمریکا دست از تحریم بردارد، یعنی جنایت خود و کار غیرانسانی خود را متوقف کرده است/ توافق هسته‌ای به نفع همه مردم جهان است

نکته آخر من اینکه دشمن آمد با ایجاد محدودیت در بخش نفت، خواست درآمدهای ارزی ما را کاهش دهد. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما در تحریم اولین قدم این است که اثر تحریم را از بین ببریم یا کم کنیم. کار دوم این است که تحریم را برداریم و بشکنیم شما می‌بینید در قدم اول دولت برای اینکه بتواند اثر تحریم نفت را بردارد آمد جایگزین کردن یک سری محصولات صادراتی به جای نفت. یکی از آن محصولات پتروشیمی بود، پتروشیمی که یک روزی 2 میلیارد برای ما درآمد داشته، یک روزی بوده آغاز این دولت حداکثر ارزش‌اش 11 میلیارد بوده، سال آینده ارزش این محصول به 25 میلیارد می‌رسد. پس آمدیم جایگزین کردیم وقتی جایگزین می‌کنیم یعنی اثر تحریم را از بین می‌بریم، در عین حال تحریم محصول کار مشترک صهیونیزم، ارتجاع و تندروهای آمریکا هستند محصول کار این 3 تاست توطئه اینها را باید بشکنیم اینها را نباید بگذاریم، یک طراحی که علیه ملت ما انجام دادند، ظالمانه و به غلط و نادرست و ضدقانون، اجازه دهیم ادامه دهند. .......... البته نیازمند به این نیستیم که کسی در دنیا، بخواهد به ما ترحم کند. نیاز به ترحم نداریم. آنچه مهم است اگر آمریکا دست از این تحریم بردارد، یعنی جنایت خودش را متوقف کرده است. یعنی کسی که جنایت می‌کرده جنایت را خودش متوقف کرده است یعنی کار غیرانسانی خودش را متوقف کرده است. البته به نفع دنیا هم است این طرح یعنی طرح توافق هسته‌ای به نفع همه جهان است. بنابراین با همه توان در سایه کم‌اثر کردن این تحریم و نابودی این تحریم هستیم. البته همه باید دست به دست هم دهیم. قوای سه‌گانه، ارکان کشور و رهنمودهای مقام معظم رهبری راهشای ما بود و در آینده خواهد بود. به مردم عزیزمان نوید می‌دهم. ان‌شاء الله سال آینده، پایان امسال روز به روز شاهد شرایط بهتری خواهیم بود در معیشت، سلامت، تولید و در شکستن تحریم.

شناسه خبر: 118831 -

پنحشنبه 4 دی 1399 - 18:16

شناسه خبر: 118831

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده