بعد از رهبری، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور است/به موجب اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است

یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که هنوز یک جور تلقی نمی‌کنیم همین مساله این است که مجری قانون اساسی کیست، مسوول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل 113 قانون اساسی چند مساله دارد، یکی اینکه جایگاه رئیس جمهور را تعیین می‌کند، می‌گوید رئیس جمهور دومین مقام کشور هست، عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری رئیس جمهور است، بلافاصله بعد از این است که می‌گوید و مسوول اجرای قانون اساسی است یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، مسوولیت قوه اجرایی را هم بر عهده دارد جز مواردی که البته به عهده رهبری است چون اجرای بخشی از آن به عهده مقام معظم رهبری است، این خیلی روشن و واضح است. وقتی اول و آخر این را می‌خواند معنی آن این می‌شود که رئیس جمهور در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است، اینکه لغو است گفتن این حرف، معلوم است که هر کسی در بخش خود مسوول اجرای قانون است، قانون اساسی را باید اجرا کند این که گفتن ندارد، اینکه حرف لغو و بی‌خاصیت و اساساً بی‌معنایی است. معلوم و روشن و واضح است یکی از جاهایی که تفسیر نمی‌خواهد همین‌جاست. نص واضح و روشن است، نیازی به تفسیر ندارد ولی به هر حال این هم الان یک اختلاف برداشتی است و شورای نگهبان در این تفسیرهای آخر، حال تفسیر اول آن اینطور نمی‌گفت در آن سالهای اولیه، سال‌ 91 سالهای آخر تفسیری کرده است و این یک مساله بسیار مهمی است که حقوق‌دانها باید فکر و بررسی کنند. به هر حال شورای نگهبان همیشه تفسیرش یکسان نیست کل یومٍ هو فی‌شأن، در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کند باز هم اگر حقوق‌دانها بحث و بررسی کنند باز ممکن است در یک مقطع دیگری شورای نگهبان بیاید و تفسیر دیگری از این اصل کند، آن تفسیر که همیشه نمی‌ماند آن تفسیر ممکن است تغییر کند کمااینکه راجع به اصل 113 هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است، این هم بخش بسیار مهمی است.

شناسه خبر: 118765 -

دوشنبه 1 دی 1399 - 19:45

شناسه خبر: 118765

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده