مراسم معارفه قضات منصوب رئیس قوه قضاییه در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری

چهارشنبه 21 آبان 1399 - 12:33

شناسه خبر: 118115