خدمت ملت عزیز و بزرگوار ایران عرض می‌کنم یک ساعت یک مسئول دولتی دست روی دست نگذاشته است. دارم می‌بینم. از صبح تا پایان شب تلاش می‌کنند. صبح اول وقت سر کارند و ساعت 11 ، 12 شب هم کار می‌کنند همه تلاش و کار می‌کنند. جنگ است. در میدان جنگ اداره کشور، آباد کردن روستاها، تأمین آب، برق و گاز و همه خدمات مردم. ارتباطات، تلفن، امکانات و اینکه امروز می‌بینیم شرکت‌های دانش‌بنیان ما که در این دولت 5 هزار شرکت دانش‌بنیان ایجاد شده است. همه کار می‌کنند. الان بسیاری از نیازمندی‌های ما را همین شرکت‌ها تأمین می‌کنند. حتی در بهداشت و درمان، در نیازمندی‌های اتاق ویژه و آی‌سی‌یوها، شرکت‌ها تأمین می‌کنند. کار بزرگی که کشاورزان در امنیت غذایی انجام می‌دهند. کار بزرگی که صنعت ما انجام می‌دهد در این 5 ماه آمار بخش بزرگی از صنایع و صنعت ما از 10 درصد رشد دارد تا 38 درصد. یک موردی است 10 تا 38 درصد. همه کار می‌کنند باید از کارگران و کشاورزان‌ و همه مردم تشکر کنیم که در این میدان هستند. در این میدان و سختی با این مشکلات که کار می‌کنیم، البته مردم هم در رنج و فشار هستند. ...

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 117713 -

چهارشنبه 16 مهر 1399 - 16:24

شناسه خبر: 117713

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده