تقدیم استوارنامه سفیر جدید اسپانیا به دکتر روحانی

سه شنبه 8 مهر 1399 - 15:51

شناسه خبر: 117547