تقدیم استوارنامه سفیر جدید پرتغال به دکتر روحانی

سه شنبه 8 مهر 1399 - 15:50

شناسه خبر: 117546