تقدیم استوارنامه سفیر جدید عمان به دکتر روحانی

سه شنبه 8 مهر 1399 - 15:49

شناسه خبر: 117545