به نظر من یک کار بسیار دقیقی ستاد ملی کرونا از ابتدا با هوشمندی انجام داد و آن اینکه گفت تولیدی های ضروری حتی برای یک ساعت نباید تعطیل شود و اساسا همه بنگاههای تولیدی باید فعالیت خود را ادامه دهند، کسب و کار هم بعد از یک مدت زمانی از 23 فروردین گشایش پیدا کرد و باز شد و بنابراین کار بزرگی انجام گرفت. گفتیم نان و جان با هم، توامان قابل استحصال است یعنی هم آدم می‌تواند جان خود را حفظ کند و هم می‌تواند نان بدست بیاورد به شرط اینکه پروتکل‌ها را دقیقا مراعات و اجرا کند. البته ایران کاری که در کرونا انجام داد تقریبا سه نفر از رهبران دنیا به من گفتند که کار شما در ایران برای ما الگو شد که چگونه با کرونا مقابله کنیم و در عین حال هم بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی انجام دهیم، بنابراین اینجا تشکر می‌کنم.

در آیین بهره برداری از 3 طرح ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

شناسه خبر: 116995 -

سه شنبه 4 شهريور 1399 - 11:20

شناسه خبر: 116995

- رئیس‌جمهوری

- جلسات