مراسم بهره‌برداری از طرح عظیم توسعه منابع آب و خاک در نواحی مرزی

شناسه خبر: 116794 -

پنحشنبه 23 مرداد 1399 - 16:55

شناسه خبر: 116794

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها