دکتر روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر مجارستان:

برای توسعه روابط با مجارستان آمادگی کامل داریم / تاکید بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشوربا تشویق شرکت های تجاری

رئیس جمهور بر توسعه روابط با مجارستان درزمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاکید کرد و گفت: ما برای تعمیق روابط دو جانبه در همه زمینه ها آمادگی کامل داریم.

شناسه خبر: 116001 -

چهارشنبه 4 تير 1399 - 17:55