تقدیم استوارنامه سفیر جدید پاکستان به دکتر روحانی

چهارشنبه 4 تير 1399 - 17:30

شناسه خبر: 116000