از طرف دیگر در زمینه مسکن هم باید در زمینه واگذاری و قیمت زمین، ساخت مسکن، در اختیار گذاشتن مسکن و مخصوصاً برای خانه اولی‌ها و بازآفرینی شهری حرکت کنیم. البته باز آفرینی شهری از ابتدای دولت یازدهم مورد نظر دولت بود. بازآفرینی شهری، بهترین راه برای مقاوم کردن مسکن و تولید مسکن جدید است. یک محله قدیمی که مردم در زحمت هستند اگر این محله را بازآفرینی کنیم، هم مردم امکانات بهتری در اختیارشان قرار می‌گیرد و هم امنیت آنها بالا می‌رود و هم قیمت ساختمان‌شان بیشتر می‌شود و یک سرمایه‌ای برای آنها است و هم می‌توانیم خانه‌های جدید را تولید کنیم و در اختیار مسکن‌اولی‌ها قرار دهیم . در مسأله بازآفرینی قدم‌های خوبی در دولت یازدهم برداشته شد و در دولت دوازدهم برداشته می‌شود. بهترین راه برای مسکن این است که در داخل شهر، بتوانیم محله‌ها را بازآفرینی کنیم و در کنار آن بازآفرینی ،ضمن اینکه شرایط زندگی مردم بهتر می‌شود، خانه‌ها و مسکن‌های جدید هم در اختیار مردم قرار بگیرد. این دو وظیفه اصلی به عنوان دو وظیفه مهم بر دوش دولت است. هم در زمینه مسأله حمل و نقل و هم در زمینه مسکن که باید به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد و امر

در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی:

شناسه خبر: 115942 -

پنحشنبه 29 خرداد 1399 - 20:22

شناسه خبر: 115942

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده