از همه می‌خواهم اگر از دولت انتقاد دارند، انتقاد کنند؛ خیلی راحت و با زبان روان، اما در عین حال هم شرایط را در نظر بگیرند و هم منصفانه انتقاد کنند و همانطور که تأکید کردم وارد این حاشیه‌سازی نخواهیم شد؛ اگر هم جایی حرفی زد برای مردم‌مان کاری که انجام دادیم و انجام می‌دهیم توضیح می‌دهیم و برای مردم تشریح می‌کنیم. اقداماتی که دولت یازدهم و دوازدهم انجام داده، درست است شرایط زندگی برای مردم یک مقداری سخت‌تر شده و تورم آن حدی که مد نظر بود، بخاطر این تحریم‌ها نتوانستیم ادامه دهیم؛ ببینید در شرایطی که این تحریم شدید نبود، رشد اقتصادی را از منهای 8 آوردیم به مثبت 14 و این در تاریخ کشور ما نبوده است. رشد اقتصادی در سال 91 منهای 8 بوده و در سال 95 به اضافه 14 بوده، بنابراین یک کار بزرگی شده؛ تورم ما 40 بوده، شده 7 یعنی تورم تک رقمی شده است؛ رشد اقتصاد 2 رقمی شده است. یعنی همان وعده‌ای که در دولت یازدهم از آغاز به مردم دادیم و در همان دولت عملی کردیم؛ اما در دولت دوازدهم با یک شرایط ویژه‌ای روبرو هستیم؛ این شرایط ویژه باید مد نظر باشد و در عین حال متوسط حقوق کارمندان ما نسبت به اول دولت یازدهم و همچنین کارگران از

دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 115800 -

چهارشنبه 21 خرداد 1399 - 14:56

شناسه خبر: 115800

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده