در چهارمین ماه مقابله همزمان با ویروس کرونا و تحریم هستیم و روزهای پایانی ماه چهارم است؛ در مدت این 4 ماه فشار زیادی از لحاظ اقتصادی و زندگی بر مردم بزرگ و فهیم ما بوده اما در عین حال در مقایسه با همه کشورهایی که فشار تحریم را نداشتند و صرفاً با مسأله کرونا مواجه بودند تاب‌آوری ملت ایران، امروز زبانزد است و در تاریخ ما ثبت خواهد شد. البته همچنان مسأله سلامت مردم به عنوان مسأله اول است و در زمینه ویروس کرونا به دلیل بازگشایی‌هایی که در طول 2 ماه گذشته انجام گرفته به طور طبیعی باید با احتیاط بیشتر و خود مراقبتی بیشتر بتوانیم در برابر خطرات احتمالی این ویروس مقابله خودمان را انجام دهیم. روشن است که نه کرونا پایان یافته و نه تابستان و گرمای هوا می‌تواند نسبت به این ویروس تأثیرگذار باشد، پس ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی و هم وزارت کشور، هم بهداشت و درمان، صمت، دادگستری و هم اصناف، دقت خودشان را به عمل آورند؛ بازگشایی‌ها در کشور از آغاز مشروط به این بود که همه مردم به دستورالعمل‌ها توجه بکنند.

دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 115794 -

چهارشنبه 21 خرداد 1399 - 14:53

شناسه خبر: 115794

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده