بانک مرکزی در سال گذشته و ماه‌های اولیه امسال توجه ویژه‌ای برای انجام دقیق نظارت‌ها و وظایف خود داشته است/اقدام بانک مرکزی نسبت به پیش‌بینی و هدف‌گذاری نسبت به تورم بسیار حائز اهمیت است/بانک مرکزی در کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی در کشور نقشی اساسی ایفا می‌کند

چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 16:50

شناسه خبر: 115566