در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: هدف نهایی ما این است به گونه ای برنامه ریزی کنیم که ظرف شش ماه به نقطه ای برسیم که مردم به سهولت بتوانند کار اداری خود را بدون اینکه با کسی مواجه شوند ، انجام دهند

سه شنبه 1 بهمن 1398 - 21:12

شناسه خبر: 113490