بخش هایی از مسیر حرکت ما به سمت توسعه با تلاش دشمنان تخریب و ناهموار شده ، اما حرکت رشد و توسعه ما متوقف نخواهد شد

شنبه 28 دی 1398 - 19:24

شناسه خبر: 113455