افتتاح ترمینال یک فرودگاه اردبیل و فاز اول بهسازی عوامل پرواز این فرودگاه

چهارشنبه 11 دی 1398 - 10:23

شناسه خبر: 113081