در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : بزرگترین طرح بهداشت و درمان در تاریخ کشور در طی این دولت انجام شده است

چهارشنبه 6 آذر 1398 - 19:48

شناسه خبر: 112577