تقدیم استوارنامه سفیر جدید استرالیا به دکتر روحانی

سه شنبه 28 آبان 1398 - 10:03

شناسه خبر: 112405