در جلسه هیات دولت : اعتراض با اغتشاش جدا از هم است، اعتراض حق همه مردم است/ به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد

يکشنبه 26 آبان 1398 - 22:39

شناسه خبر: 112396