در جلسه هیات دولت : هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است

يکشنبه 26 آبان 1398 - 22:32

شناسه خبر: 112389