بازدید دکتر نهاوندیان از مرکز شتاب دهندگی سنندج

جمعه 24 آبان 1398 - 12:11

شناسه خبر: 112353